અનમોલ વિચાર - Anmol Vichar in Gujarati

Rating: 0.00 (Votes: 0)

This is the app for Motivational, Inspirational good quotes lovers.

We have picked some really good quotes for showcasing in our app.
The App is fully functional without the internet. The user interface is very fast and responsive and can be used equally well even in flight mode.
Gujarati Status - Gujarati Suvichar, Gujarati Shayari

• More than 20000 of the most popular motivational, inspirational good quotes (અનમોલ વિચાર)
• Bookmark your favorite quotes / અનમોલ વિચાર
• Fast and responsive user interface with search capabilities
• Share feature to easily send your favorite quotes to your friends
• App fully functional without the internet

All the quotes and their categories are beautifully organized.

પ્રેરણાત્મક, પ્રેરણાત્મક સારા અવતરણ પ્રેમીઓ માટે આ એપ્લિકેશન છે.
અમે અમારી એપ્લિકેશનમાં પ્રદર્શન માટે કેટલાક ખરેખર સારા ક્વોટ્સ પસંદ કર્યા છે
આ એપ્લિકેશન ઇન્ટરનેટ વિના સંપૂર્ણ કાર્યક્ષમ છે વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ ખૂબ જ ઝડપી અને પ્રતિભાવશીલ છે
સ્થિતિ - ગુજરાતી સુવિચ્ચ, ગુજરાતી શાઅરી

• 20000 થી વધુ પ્રખ્યાત પ્રેરણાત્મક, પ્રેરણાત્મક સારા અવતરણો (અમૂલ્ય વિચાર)
• તમારા મનપસંદ અવતરણ / કિંમતી વિચારને બુકમાર્ક કરો
• શોધ ક્ષમતાઓ સાથે ઝડપી અને પ્રતિભાવ યુઝર ઇન્ટરફેસ
• તમારા મનપસંદ મિત્રોને સરળતાથી તમારા મનપસંદ અવતરણ મોકલવા માટે શેર કરો
• ઇન્ટરનેટ વિના સંપૂર્ણ કાર્યક્ષમ એપ્લિકેશન

બધા અવતરણચિહ્નો અને તેમની કેટેગરીઝ સુંદર આયોજન છે.
Based on 0 Votes and 0 User Reviews
5 Star
0
4 Star
0
3 Star
0
2 Star
0
1 Star
0
Add Comment & Review
We'll never share your email with anyone else.
Tech News
Other Apps in This Category
Below Left Column