MPSC Group C Exam (PSI STI ASST Clerk)

Rating: 0.00 (Votes: 0)

विषय:

* मराठी

* नागरीकशास्त्र

*राज्यशास्त्र

* सामान्य विज्ञान

* अंकगणित

* भूगोल

* इतिहास

या विषयांची स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयुक्त असणारी सर्व माहिती दिली आहे.

महारष्ट्र लोकसेवा आयोग च्या गट-क मधील सर्व सरळसेवा परिक्षासाठी उपयुक्त ऐप आहे तसेच PSI, STI, Assistant तसेच सर्व स्पर्धा परीक्षेची परिपूर्ण माहिती दिली आहे.

लक्षात राहतील अश्या Short Notes

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत येणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षा

पोलीस उपनिरीक्षक (PSI)

विक्रीकर निरीक्षक ( STI)

सहाय्यक (Assistant)

वन विभाग भरती (Forest Department)

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)
Based on 0 Votes and 0 User Reviews
5 Star
0
4 Star
0
3 Star
0
2 Star
0
1 Star
0
Add Comment & Review
We'll never share your email with anyone else.
Tech News
Other Apps in This Category
Below Left Column