Vip InStore

Rating: 0.00 (Votes: 0)

Vip InStore je aplikacija namenjena za potrebe kompanije Vip mobile i upotrebu u Vip mobile prodajnim objektima.

Aplikacija nije namenjena krajnjim korisnicima.
Preuzimanje i korišćenje aplikacije putem mobilnog intreneta u nacionalnom saobraćaju ili romingu tarifiraće se prema zvaničnim cenovnicima mobilnih operatera.
Korisnik neće smatrati Vip mobile odgovornim za: bilo kakve greške ili promene u radu uređaja, brisanje podataka ili generisanje internet saobraćaja nastalih instalacijom i korišćenjem ove aplikacije.

Preporučujemo da ne instalirate aplikaciju na vaše android uređaje.
Based on 0 Votes and 0 User Reviews
5 Star
0
4 Star
0
3 Star
0
2 Star
0
1 Star
0
Add Comment & Review
We'll never share your email with anyone else.
Tech News
Other Apps in This Category
Below Left Column